Crowdfunding

22-01-2019 - Crowdfunding
Als financieringsmiddel bijna niet meer weg te denken: Crowdfunding. Maar hoe werkt het nou eigenlijk? Voor welke type ondernemers is het geschikt en is het wel betrouwbaar?

Crowdfunding betekent letterlijk geld ophalen bij het publiek/ de menigte om jouw ambitie te vervullen.

Crowdfunding heb je in diverse vormen

  1. Het Donatiemodel, waarbij er een oproep wordt gedaan om te doneren aan een goed doel. Tegenover het doneren van geld is tegenprestatie.
  2. Het Naturamodel. Hier tegenover staat een niet-financiële vergoeding. De donateur heeft vaak een bijzondere interesse in het product/dienst. Het is bijvoorbeeld mogelijk financiering te vragen voor een product/dienst dat nog ontwikkeld moet worden. Als tegenprestatie kan de donateur een exemplaar krijgen van het product zodra deze gereed is.
  3. Het commerciële model, waarbij crowdfunding ingezet wordt als investering (eigen vermogen) of als lening. Vanaf redelijke instapbedragen EUR 100,- is het mogelijk te investeren in een onderneming  of geld te lenen aan een bedrijf of particulier. Als tegenprestatie ontvang je rente of een aandeel in het bedrijf.

Campagne

Als starter heeft het ophalen van financiering middels crowdfunding zeker voordelen. Een crowdfundingscampagne kan gezien worden als een marktonderzoekstool om te bepalen hoeveel animo er is voor jouw dienst/product. Het trekt daarnaast veel investeerders en potentiele klanten, wat weer zorgt voor extra zichtbaarheid en klandizie.

Ook voor ondernemingen in een andere levensfase is het zeker de moeite waard om na te gaan in hoeverre crowdfunding een passend financieringsoplossing is. Banken bieden tegenwoordig crowdfunding als financieringsoplossing aan onder de noemer stapelfinanciering of co-financiering. Waarbij een samenwerking wordt aangegaan met een crowdfundingsplatform.

Betrouwbaar

Commerciele crowdfundingplatformen waarbij het mogelijk is te investeren in bedrijven (eigen vermogen) of geld uit te lenen aan bedrijven en particulieren vallen onder het toezicht van de AFM. De beleidsbepalers van de crowdfundingplatforms worden door de AFM getoetst op betrouwbaarheid en/of geschiktheid. Daarnaast dient de bedrijfsvoering van de crowdfundingplatforms aan diverse voorschriften te voldoen waaronder: 1) een consument kan via een platform in totaal niet meer dan EUR 80.000,- investeren in leningen. 2) een consument dient over voldoende achtergrondinformatie te beschikken om een weloverwogen investeringsbeslissing te nemen, zoals een businessplan en rendement cijfers van voorgaande jaren.

De toekomst van crowdfunding ziet er positief uit. Het past binnen onze veranderende behoefte van community building en transparantie. In Nederland is er in 2016 meer dan EUR 128 miljoen gefund.

Voor meer informatie: www.afm.nl; www.crowdfunding.nl; www.startcrowdfunding.nl 

Neem contact met ons op voor een gesprek!